Giữa tháng 4 nâng phụ cấp

Ông Lê Minh Hậu, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Sau khi nhận được phản ánh, mới đây ban giám đốc đã tổ chức đối thoại với tập thể lao động. Tại buổi đối thoại, ban giám đốc đã cam kết xem xét nâng phụ cấp tiền xăng và chi phí cho các nhân viên giao hàng một cách thỏa đáng. Mức tăng cụ thể sẽ được công bố vào giữa tháng 4-2016.