Kết quả, toàn quận đã có 100% đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; 72% đơn vị tổ chức hội nghị NLĐ. Qua các hội nghị, có 500 ý kiến, kiến nghị được giải đáp trực tiếp; 50% doanh nghiệp (DN) xây dựng quy chế đối thoại tại nơi làm việc, 83 DN có tổ chức CĐ đã ký thỏa ước lao động tập thể, đạt 50%, trong đó có 26 DN ký kết thỏa ước mới.

Hà Nội: 72% đơn vị tổ chức hội nghị người lao động - Ảnh 1.

Tập thể, cá nhân đón nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Đặc biệt, LĐLĐ quận đã triển khai Nghị quyết 7C/NQ-BCH đến 100% CĐ cơ sở. Kết quả, 70% DN đưa nội dung tổ chức bữa ăn vào thỏa ước và gần 30% DN hỗ trợ tiền ăn giữa ca cho NLĐ. LĐLĐ quận cũng tiếp tục thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ, kết quả có 1.053 lượt đoàn viên được hưởng lợi với số tiền 300 triệu đồng.

Tin-ảnh: D.Thảo