Đây là các đơn vị thực hiện đúng thời gian, quy trình và hướng dẫn trong việc tổ chức hội nghị người lao động. Tại hội nghị, lãnh đạo các trường đã quan tâm, sâu sát đến các hoạt động chăm lo đời sống cho đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường.

Hội nghị người lao động tại Trường Mầm non Hoa Hồng
Hội nghị người lao động tại Trường Mầm non Hoa Hồng

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã xây dựng và thông qua các quy chế công khai, dân chủ, đối thoại định kỳ, phối hợp công tác giữa chính quyền và Công đoàn cơ sở. Đặc biệt, tại hội nghị, các đơn vị đã tiến hành ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Tin-ảnh: B.Đằng