Chương trình thu hút hơn 300 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB, CC, VC, NLĐ) các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Thất tới trực tiếp tham dự cùng đông đảo bạn đọc theo dõi trực tuyến qua địa chỉ laodongthudo.vn.

Tại đây, hơn 30 câu hỏi liên quan đến Bộ Luật Lao động; Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (sửa đổi, bổ sung) đã được các chủ doanh nghiệp, đại diện Công đoàn cơ sở, CB, CC, VC, NLĐ đặt ra và được các chuyên gia trả lời thỏa đáng, tập trung vào các vấn đề như: trường hợp lao động hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ đã làm việc với đơn vị trên 5 năm thì sau khi đơn vị chuyển sang tự chủ sẽ xử lý ra sao? Đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, viên chức có được xem xét giải quyết nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ khác không? Việc thể hiện thông tin ghi trên thẻ BHYT bắt buộc của NLĐ (thời điểm đủ 5 năm liên tục) có ý nghĩa thế nào.

Hà Nội: Cập nhật kiến thức pháp luật mới cho CNVC-LĐ - Ảnh 1.

Người lao động đặt câu hỏi tại buổi giao lưu

Buổi giao lưu đã góp phần cập nhật kiến thức pháp luật cho CB, CC, VC, NLĐ, từ đó giúp luật sớm đi vào cuộc sống, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của NLĐ và xây dựng quan hệ lao động hài hòa.

Tin-ảnh: D.Thảo