Theo đó, ngoài tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động tích cực quan tâm chăm lo việc làm, thu nhập cho người lao động (NLĐ), các Công đoàn cấp trên cơ sở ở các địa bàn có đông doanh nghiệp (DN) và NLĐ, đặc biệt tại các KCX-KCN cần tăng cường kết nối với các chủ tịch Công đoàn cơ sở qua mạng Zalo để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng NLĐ; kịp thời phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng có giải pháp xử lý hiệu quả ngay khi tranh chấp lao động xảy ra.

Ngoài ra, các Công đoàn cấp trên cơ sở cần chủ động phối hợp, tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Công đoàn, NLĐ, DN với lãnh đạo chính quyền đồng cấp để kịp thời nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, quan hệ lao động của các DN; phối hợp với cơ quan chuyên môn, chính quyền đồng cấp rà soát, lập danh sách các DN có nguy cơ phá sản, giải thể, có chủ bỏ trốn, nợ lương, không có khả năng trả thưởng, có nguy cơ tranh chấp lao động để có phương án ngăn chặn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời.

D.Thảo