Tính đến cuối tháng 8-2021, toàn thành phố còn hơn 76.000 đơn vị, doanh nghiệp (DN) nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động (NLĐ) với số tiền hơn 4.952 tỉ đồng, bằng 9,52% tổng số tiền phải thu. Nguyên nhân chính khiến tình trạng nợ đóng BHXH tăng là do dịch Covid-19 làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất - kinh doanh, khiến nhiều DN phải tạm dừng hoạt động; bên cạnh đó, còn có một số đơn vị, DN không chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về BHXH, cố tình nợ đóng, trốn đóng hoặc đóng BHXH không đúng mức quy định.

Để giảm tình trạng nợ đóng BHXH, bảo vệ quyền lợi NLĐ thời gian qua, từ đầu năm 2021 đến nay, cơ quan BHXH đã tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở hơn 4.000 đơn vị thực hiện nghĩa vụ trích nộp BHXH, qua đó có hơn 2.100 đơn vị đã khắc phục triệt để số tiền nợ và gần 1.100 đơn vị khắc phục một phần số tiền nợ, nộp về hơn 408 tỉ đồng. Với những đơn vị nợ đóng kéo dài, các cơ quan chức năng đã thanh tra, kiểm tra tại hơn 1.600 đơn vị, thu hồi được hơn 221 tỉ đồng... 

D.Thảo