Có 14 đơn vị không đóng tiền BHXH, BHYT và có hành vi không phối hợp, không cung cấp hồ sơ cho đoàn thanh tra gồm: Công ty CP Dseatech Group, Công ty CP Đầu tư DNC, Công ty TNHH Thương mại An Sinh, Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế đô thị, Xí nghiệp Xây dựng công trình - Cienco1, Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu 168 Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Thương mại Tân Tiến, Công ty TNHH Hệ thống Công nghiệp Việt Nam, Công ty CP Starlinks, Công ty CP Hassyu Việt Nam, Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu H&T, Công ty CP Dược phẩm Việt Nam, Công ty CP Du lịch AST, Công ty CP Phát triển giáo dục Thiên Thạch Thảo. Tổng số tiền BHXH mà 14 đơn vị, DN này nợ là hơn 16,3 tỉ đồng, kéo dài nhiều năm liền, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của hàng ngàn lao động.

Để bảo vệ quyền thụ hưởng của người lao động, UBND TP Hà Nội giao BHXH TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị hồ sơ để khởi tố hình sự 14 đơn vị trốn, nợ BHXH.

N.Tú