Số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp tăng trong những tháng đầu năm nay do nhiều yếu tố, trong đó có tác động của dịch bệnh Covid-19. Do số lượng người đề nghị hưởng TCTN tăng, lại tập trung chủ yếu về địa điểm chính (số 215 Trung Kính, quận Cầu Giấy và 144 Trần Phú, quận Hà Đông) nên các khu vực này thường xuyên trong tình trạng quá tải. Để tránh tập trung đông người, trung tâm vẫn duy trì việc tiếp nhận hồ sơ, tư vấn, hỗ trợ NLĐ tại tất cả sàn giao dịch việc làm trên địa bàn TP; đồng thời bổ sung điểm tiếp nhận tại các sàn giao dịch trung tâm...

Hà Nội: Giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp theo hình thức trực tuyến - Ảnh 1.

Giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp cho người lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

Ngoài ra, trung tâm đang xây dựng phương án, đề nghị các cơ quan chức năng cho phép giải quyết thủ tục liên quan đến chính sách TCTN theo hình thức trực tuyến. Theo đó, NLĐ có thể khai báo các thủ tục qua email; nộp hồ sơ qua bưu điện. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, đội ngũ cán bộ, nhân viên trung tâm sẽ liên hệ để tư vấn, hỗ trợ NLĐ. Để đưa NLĐ quay trở lại thị trường lao động, trung tâm đã chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường thu thập thông tin, dữ liệu về những vị trí việc làm còn trống cũng như thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp; khai thác nhu cầu tìm việc của những người đến làm thủ tục đề nghị hưởng TCTN và đối tượng lao động tự do. Trên cơ sở đó, trung tâm xây dựng cơ sở dữ liệu về cung - cầu lao động đồng bộ để công bố rộng rãi.

Tin-ảnh: D.Thảo