Nửa đầu năm 2020, các cấp CĐ huyện đã tập trung tuyên truyền và tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cũng như đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ đoàn viên - lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Qua khảo sát, LĐLĐ huyện đã trao 459 phần quà cùng hàng trăm kg gạo cho đoàn viên - lao động khó khăn.

Chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ và người lao động tiếp tục được LĐLĐ huyện đẩy mạnh, thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp (DN). Nhiều DN trên địa bàn đã ưu đãi từ 5% - 30% giá trị sản phẩm cho đoàn viên CĐ và đã có hàng nghìn lượt đoàn viên CĐ được hưởng thụ những ưu đãi, hỗ trợ của DN.

D.Thảo