ăm qua, các cấp CĐ Handico đã tham gia tích cực, hiệu quả trong việc xây dựng, kiểm tra, giám sát các quy chế, quy định, chế độ chính sách, an toàn lao động, quy chế dân chủ ở cơ sở, chú trọng đến việc ký kết, rà soát, sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể. Đến nay, 28/29 đơn vị trực thuộc đã ký kết được thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động như quy định về bữa ăn gữa ca, hỗ trợ tiền xăng xe, điện thoại...

Hà Nội: Hỗ trợ đoàn viên mua nhà với giá ưu đãi - Ảnh 1.

Các tập thể, cá nhân của Công đoàn Handico được biểu dương

Trong năm qua, ngoài yêu cầu phối hợp với chuyên môn bảo đảm đủ việc làm và thu nhập thường xuyên cho người lao động trong và sau dịch Covid-19, CĐ Handico đã chỉ đạo các CĐ cơ sở tham mưu, đề xuất lãnh đạo doanh nghiệp triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Qua đó, đã có 19 đơn vị tạo điều kiện cho đoàn viên CĐ được mua nhà với phương thức thanh toán và giá ưu đãi. Ngoài ra, một số đơn vị hỗ trợ và bán sản phẩm vật liệu xây dựng với giá ưu đãi cho đoàn viên, giúp đoàn viên có điều kiện xây nhà, ổn định chỗ ở. 

Tin-ảnh: D.Thảo