Trong đó, vay sản xuất - kinh doanh cải thiện thu nhập có 677 người với 13,54 tỉ đồng; vay cải thiện phương tiện sinh hoạt có 378 người với 7,56 tỉ đồng; vay cải thiện nhà ở có 5 người với 150 triệu đồng.

Hà Nội: Hơn 21 tỉ đồng cho đoàn viên nghèo vay vốn - Ảnh 1.

Giải ngân vốn vay cho CNVC-LĐ nghèo huyện Ba Vì, TP Hà Nội

Qua kiểm tra sau vay vốn tại 46 hộ gia đình đoàn viên, CNVC-LĐ thuộc 15 CĐ cơ sở và 5 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, cho thấy nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Công tác thu hồi vốn vay (gốc, lãi, tiết kiệm bắt buộc) được quỹ thực hiện thường xuyên hằng tháng. Nguồn vốn khi thu hồi được tiếp tục tổ chức triển khai cho vay với đối tượng người vay vốn mới, bảo đảm không để nguồn vốn tồn đọng tại quỹ, không xảy ra hiện tượng nợ quá hạn, nợ xấu.

Tin-ảnh: D.Thảo