Theo đó, LĐLĐ TP Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn (CĐ) tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Cùng với đó, CĐ các cấp phải chủ động nắm chắc tình hình dư luận, diễn biến tư tưởng trong CN tại CĐ cơ sở, đặc biệt là trong các KCN, khu nhà trọ, tổ tự quản và tại các doanh nghiệp có đông CN - lao động về các nội dung liên quan đến công tác bầu cử, kịp thời phản ánh về LĐLĐ TP, đồng thời làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho đoàn viên và người lao động (NLĐ).

Hà Nội: Nắm chắc tình hình tư tưởng công nhân - Ảnh 1.

LĐLĐ TP Hà Nội giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

CĐ các KCN-KCX Hà Nội và các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở có đông lao động là người ngoại tỉnh có đăng ký tạm trú và sinh hoạt tập trung tại các doanh nghiệp, khu nhà trọ, tổ tự quản cần quan tâm rà soát, nắm chắc số lượng, danh sách cử tri đăng ký tham gia bầu cử tại địa phương, đơn vị để phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi, đôn đốc NLĐ đăng ký danh sách cử tri bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Vận động cán bộ, đoàn viên, NLĐ, nhất là CN các KCN-KCX, tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, bảo đảm đúng luật vào ngày 23-5, tạo không khí bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Tin-ảnh: D.Thảo