Người lao động còn tư tưởng nể nang, ngại va chạm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn khiến quá trình thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở chưa đạt được hiệu quả cao. Cụ thể, do nhận thức còn hạn chế nên người lao động chưa phát huy quyền làm chủ, số ít còn tư tưởng nể nang, ngại va chạm. Trong khi đó, công tác nắm bắt dư luận xã hội của chính quyền còn hạn chế; việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ chưa bảo đảm công khai, minh bạch; hoạt động của ban thanh tra nhân dân chưa phát huy hiệu quả.

Để khắc phục thực trạng trên, nhiều ý kiến cho rằng trước tiên, đội ngũ cán bộ quản lý phải phát huy tinh thần dân chủ, biết quan tâm, lắng nghe và chia sẻ kịp thời các bức xúc của CNVC-LĐ nhằm hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp. Bên cạnh đó, cần phải công khai, minh bạch các kế hoạch hoạt động, tài chính, lương - thưởng cũng như các chế độ phúc lợi để người lao động hiểu rõ và thực hiện giám sát, kiểm tra. 

M.Chi