Tại hội nghị, có 103 lượt ý kiến của CNVC-LĐ được LĐLĐ huyện tổng hợp bằng văn bản và 22 ý kiến phát biểu trực tiếp tập trung vào các lĩnh vực: hộ tịch, hộ khẩu; môi trường; hoạt động xây dựng, cấp phép xây dựng; giao thông, đèn chiếu sáng; thi đua - khen thưởng; phòng chống tệ nạn xã hội; lao động, tiền lương, việc làm và quan hệ lao động...

Phần lớn tâm tư, nguyện vọng về đời sống, việc làm của CNVC-LĐ được lãnh đạo UBND và LĐLĐ huyện Đan Phượng tiếp thu, giải đáp cặn kẽ.

D.Thảo