LĐLĐ TP Hà Nội hiện đang quản lý trực tiếp 45 Công đoàn cấp trên cơ sở, 25 Công đoàn cơ sở trực thuộc với 609.274 đoàn viên; tổng số cán bộ Công đoàn các cấp là 66.995 người. Dù điều kiện hoạt động còn khó khăn song đội ngũ cán bộ Công đoàn thủ đô luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ và chăm lo cho người lao động. Tuy nhiên, theo đánh giá, trình độ năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn chưa đồng đều, kỹ năng nghiệp vụ còn hạn chế.

Hà Nội: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn phát biểu tại hội thảo

Góp ý tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ Công đoàn cho rằng cán bộ Công đoàn muốn làm tốt vai trò thủ lĩnh thì phải gần gũi, hiểu và chia sẻ khó khăn với công nhân. Đồng thời, cán bộ Công đoàn cần phải có học vấn và hiểu được quy luật vận động của quá trình kinh tế - xã hội, từ đó đem tri thức, phụng sự giai cấp công nhân. Một số ý kiến đề xuất cán bộ Công đoàn cơ sở cần được quan tâm, đào tạo và hỗ trợ để họ nâng cao bản lĩnh, có tố chất và dám đấu tranh bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Tin-ảnh: D.Thảo