Hiện tổng số cán bộ Công đoàn các cấp ở thủ đô là 65.749 người, trong đó cán bộ Công đoàn cơ sở là 65.440 người, cán bộ Công đoàn chuyên trách là 267 người. Theo đánh giá, đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với hoạt động Công đoàn, có kỹ năng xây dựng, thương lượng thỏa ước lao động tập thể. Tuy nhiên, do kiêm nhiệm và phụ thuộc vào người sử dụng lao động về việc làm, tiền lương nên khó thực hiện trọn vẹn chức năng đại diện, bảo vệ người lao động.

Hà Nội: Cần có cơ chế đãi ngộ, bảo vệ cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn thảo luận tại tọa đàm

Từ thực trạng này, nhiều ý kiến đề nghị để xây dựng được đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở vừa có tâm vừa đủ tầm, rất cần có cơ chế bảo vệ cũng như chế độ đãi ngộ khuyến khích cả vật chất và tinh thần cho họ. Bên cạnh đó, Công đoàn cấp trên cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn, đồng thời lựa chọn, bố trí cán bộ Công đoàn đủ năng lực, trình độ và bản lĩnh để bố trí làm chuyên trách tại cơ sở.

Tin-ảnh: D.Thảo