Trước đó, năm 2016, tỉ lệ nợ đóng BHXH của TP Hà Nội ở mức cao với 7,99%; năm 2017, tỉ lệ nợ đóng BHXH giảm xuống còn 3,9%; năm 2018 còn 2,53%; năm 2019 gần 2%.

Theo lãnh đạo BHXH TP Hà Nội, trước đó, đơn vị này đã ký kết quy chế phối hợp liên ngành với các sở, ban, ngành nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính quyền trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ BHXH, BHYT của người lao động trên địa bàn giai đoạn 2017-2020. Sự phối hợp này góp phần tích cực trong công tác thu hồi nợ đóng BHXH, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định trong DN, không xảy ra tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc trên địa bàn TP Hà Nội. Đặc biệt, trong thời gian thực hiện quy chế phối hợp, nhờ sự vào cuộc của các đơn vị, công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai rộng rãi và quyết liệt, qua đó thu hồi được số lượng lớn tiền nợ đọng BHXH.

Năm 2018, lực lượng chức năng đã thực hiện gần 5.000 cuộc thanh tra, kiểm tra, thu hồi được 581,5 tỉ đồng nợ đóng BHXH; năm 2019 thanh tra, kiểm tra gần 6.000 cuộc, thu hồi được 590 tỉ đồng; năm 2020 thanh tra, kiểm tra gần 3.000 cuộc, thu hồi được 351,5 tỉ đồng.

D.Thu