Trong bối cảnh dịch Covid-19 vừa qua, nhiều đơn vị, doanh nghiệp (DN) đã có nhiều nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tuy nhiên, vẫn còn không ít đơn vị, DN chậm đóng, trốn đóng BHXH hoặc đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động (NLĐ).

Từ đầu năm 2022 đến nay, BHXH TP Hà Nội đã thực hiện 4.850 cuộc thanh tra, kiểm tra. Sau thanh - kiểm tra, các DN vi phạm, khắc phục nợ đóng gần 391 tỉ đồng. Ngoài ra, BHXH TP Hà Nội đã tổ chức thanh tra, thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với 3.000 đơn vị, thu về gần 97 tỉ đồng tiền nợ đóng.

BHXH Hà Nội còn rà soát dữ liệu quản lý và đôn đốc các đơn vị nợ tiền đóng BHXH. Trong đó, 4.631 đơn vị đã khắc phục hết số tiền nợ, 1.232 đơn vị khắc phục một phần số tiền nợ - tổng số tiền gần 453 tỉ đồng. 

N.Tú