Theo đó, LĐLĐ TP Hà Nội sẽ xét chọn biểu dương, khen thưởng 90 cán bộ CĐ cơ sở là đảng viên tiêu biểu, đang sinh hoạt tại các CĐ cơ sở khu vực nhà nước do LĐLĐ TP Hà Nội trực tiếp quản lý. Cán bộ CĐ cơ sở được lựa chọn biểu dương phải đạt các tiêu chuẩn như: có phẩm chất lao động tốt, gần gũi, sâu sát, có uy tín với đoàn viên và người lao động (NLĐ); có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; có những giải pháp, cách làm hiệu quả được cấp ủy và CĐ cấp trên trực tiếp xác nhận, nhất là trong công tác phát triển đảng viên là NLĐ; phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Dự kiến, lễ biểu dương sẽ được LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức vào ngày 10-3.

D.Thảo