Tham dự tập huấn có gần 200 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban nữ công, ủy viên ban chấp hành, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các CĐ cơ sở trực thuộc. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe cán bộ Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề CĐ Hà Nội truyền đạt nội dung, kỹ năng, nghiệp vụ liên quan các công tác quan trọng của hoạt động CĐ như: nữ công, chính sách pháp luật; phát triển đoàn viên và xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh; công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hoạt động của ban thanh tra nhân dân…

Hà Nội: Tập huấn nghiệp vụ cho 200 cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Gần 200 cán bộ tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn 2019

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị và cập nhật kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động cho cán bộ CĐ cơ sở để vận dụng vào thực tiễn hoạt động, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của CĐ cơ sở, xây dựng tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh.

D.Thảo