Tại hội nghị, các học viên được nghe cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trao đổi các chuyên đề như: nghiệp vụ tuyên truyền miệng, nghiệp vụ công tác dư luận xã hội, giải quyết điểm nóng, các vấn đề chung về tuyên truyền miệng trong công tác tuyên truyền, vai trò ý nghĩa của tuyên truyền miệng trong công tác CĐ hiện nay, đồng thời được hướng dẫn thực hiện các phương pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền tại cơ sở.

Hà Nội: Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Quang cảnh lớp tập huấn

Hội nghị tập huấn nhằm trang bị thêm các thông tin và kỹ năng cần thiết phục vụ tốt công tác định hướng thông tin, nắm bắt và phản ánh kịp thời, chính xác tình hình dư luận, giải quyết điểm nóng tại cơ sở cho cán bộ CĐ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo CĐ trong thời kỳ công nghệ 4.0, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tin-ảnh: D.Thảo