Học viên được nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam phổ biến một số điểm mới của Điều lệ CĐ Việt Nam sửa đổi như: bổ sung bài hát "Hãy hát lên bài ca CĐ" của nhạc sĩ Lê Tú Anh làm bài hát truyền thống của tổ chức CĐ Việt Nam; khuyến khích người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; người lao động hợp pháp tại Việt Nam tham gia các hình thức tập hợp của tổ chức CĐ Việt Nam; quy định rõ hệ thống tổ chức CĐ gồm 4 cấp, trong đó làm rõ các loại hình của cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐ cơ sở…

Hà Nội: Vận động người lao động vào Công đoàn - Ảnh 1.

Lớp tập huấn ngày 2-6 do LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức

Ngoài ra, các học viên cũng trao đổi, thắc mắc và được báo cáo viên giải đáp về những nội dung còn vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện ở địa phương, ngành, đơn vị mình. Sắp tới, LĐLĐ TP Hà Nội sẽ tổ chức 2 lớp tập huấn với nội dung trên cho 162 học viên.

Tin-ảnh: D.Thảo