Tại buổi tọa đàm, nhiều đại biểu phản ánh một số CNVC-LĐ chưa quan tâm đến hoạt động CĐ do hoạt động CĐ ở cơ sở còn đơn điệu, chưa gắn liền với lợi ích thiết thân của họ. Bên cạnh đó, một bộ phận đoàn viên thường đòi hỏi quyền lợi mà chưa ý thức được trách nhiệm đối với tổ chức CĐ. Ở các doanh nghiệp (DN) vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động CĐ gặp nhiều trở ngại do chủ DN chưa hiểu rõ vị trí, vai trò của tổ chức CĐ; một số DN thậm chí còn cố tình cản trở hoạt động CĐ cơ sở.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại buổi tọa đàm
Đại biểu đóng góp ý kiến tại buổi tọa đàm

Chia sẻ kinh nghiệm thu hút NLĐ đến với tổ chức CĐ, nhiều ý kiến khẳng định ngoài kiến thức và trình độ chuyên môn, đội ngũ cán bộ CĐ còn phải biết tạo dựng uy tín bằng những việc làm thiết thực, gắn bó mật thiết với đời sống và việc làm của NLĐ.

Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ quận Thủ Đức đã thành lập thêm 51 CĐ cơ sở và kết nạp mới 4.829 đoàn viên, nâng tổng số CĐ cơ sở quản lý lên 611 đơn vị với 30.840 đoàn viên.

Tin-ảnh: H.Đào