Những năm qua, LĐLĐ TP Hà Nội luôn quan tâm và triển khai thực hiện tốt công tác gia đình, góp phần từng bước xây dựng gia đình CNVC-LĐ thủ đô theo tiêu chí "No ấm, tiến bộ, hạnh phúc". Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ, mỗi năm trong các cấp Công đoàn TP Hà Nội lại có nhiều hơn những gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu. Đến thời điểm hiện tại, toàn TP có 67.976 gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu được biểu dương tại 4.583 Công đoàn cơ sở; 2.851 gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu được biểu dương ở cấp trên cơ sở và 90 gia đình CNVC-LĐ thủ đô tiêu biểu được biểu dương tại hội nghị lần này.

HÀ NỘI: Xây dựng gia đình CNVC-LĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc - Ảnh 1.

Con CNVC-LĐ vượt khó học giỏi nhận học bổng vào sáng 27-6

Dịp này, LĐLĐ TP Hà Nội cũng đã biểu dương, trao học bổng cho 100 học sinh vượt khó học giỏi, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng.

Tin-ảnh: D.Thảo