Ông Huỳnh Văn Biết, Chủ tịch CĐ ngành Y tế TP, đã vận động CNVC-LĐ nâng cao nhận thức, tích cực tham gia phong trào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài nhân rộng các mô hình tốt, các CĐ cơ sở cũng tiếp tục xây dựng các mô hình mới về gia đình; tăng cường phòng, chống bạo lực gia đình.

Tuyên dương 93 gia đình hạnh phúc - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Ban Nữ công LĐLĐ TP HCM, tuyên dương các gia đình hạnh phúc

Dịp này, CĐ ngành Y tế đã tuyên dương 93 gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và 72 gia đình vượt khó, nuôi dạy con tốt. Bên cạnh đó, các đại biểu được nghe báo cáo chuyên đề "Bình đẳng giới và phân công lao động trong gia đình".

Tin-ảnh: H.Đào