Hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động là mục tiêu hoạt động của tổ chức Công đoàn

Hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động là mục tiêu hoạt động của tổ chức Công đoàn

Tại buổi tọa đàm, đại diện các DN và cán bộ Công đoàn (CĐ) cơ sở phản ánh do kinh tế khó nên tình hình việc làm, thu nhập và đời sống người lao động bị ảnh hưởng. Việc tổ chức đối thoại định kỳ nhằm giải quyết bức xúc của người lao động còn gặp nhiều trở ngại; việc thực hiện chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN tại DN chưa được quan tâm. Để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, nhiều ý kiến cho rằng điều kiện cần chính là ý thức tuân thủ luật pháp của DN.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ CĐ cần được đào tạo bồi dưỡng kiến thức và rèn thêm bản lĩnh để làm tốt công tác thương thảo.

K.Nam