Quốc hội vừa chính thức chốt không tăng lương cơ sở năm 2021 mà vẫn giữ nguyên mức 1,49 triệu đồng/tháng. Dưới đây là bảng lương của cán bộ, công chức trong năm 2021 theo mức lương cơ sở.

Không tăng lương cơ sở

Theo lộ trình từ những năm trước, thời điểm 1-7-2020 là thời điểm tăng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức. Thậm chí, tại Nghị quyết 86, Quốc hội cũng đã "chốt" tăng lương cơ sở năm 2020 lên 1,6 triệu đồng/tháng.

Hai năm liên tiếp lương cán bộ, công chức sẽ không thay đổi - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hai năm liên tiếp lương cán bộ, công chức sẽ không thay đổi

Tuy nhiên, trong những ngày đầu năm 2020, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến cuộc sống người dân lâm vào khó khăn. Để chia sẻ những điều này, tại Nghị quyết 122/2020/QH14, Quốc hội chính thức thông qua chưa điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức từ ngày 1-7-2020. Đồng thời, tại Nghị quyết này, căn cứ tình hình thực tế, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở.

Theo đó, ngày 9-10-2020, tại Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết và một lần nữa thông qua việc lùi thời điểm áp dụng cải cách tiền lương đến 1-7-2022 thay vì từ 2021 như tinh thần của Nghị quyết số 27 năm 2018 .

Khi đó, những chính sách cải cách tiền lương sau đây sẽ bị hoãn đến 1-7-2022: Xây dựng 5 bảng lương mới theo chức vụ, vị trí việc làm; Bổ sung tiền thưởng vào cơ cấu tiền lương; Bãi bỏ hàng loạt phụ cấp và khoản chi ngoài lương…

Ngoài ra, ngày 12-11-2020, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước 2021. Trong đó, đáng chú ý là không tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2021. Điều đó có nghĩa là, hai năm liên tiếp lương cán bộ, công chức sẽ không thay đổi.

Hai năm liên tiếp lương cán bộ, công chức sẽ không thay đổi - Ảnh 2.

Một phần bảng lương cán bộ công chức 2021

Công thức tính lương

Bởi lương cán bộ, công chức trong năm 2021 không có gì thay đổi nên mức lương của đối tượng này vẫn sẽ tính theo công thức dưới đây thay vì trả lương theo số tiền cụ thể như tinh thần của Nghị quyết 27: Lương = (bằng) mức lương cơ sở x (nhân) hệ số lương

Trong đó, mức lương cơ sở 2021 vẫn giữ nguyên như hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng. Hệ số lương vẫn được áp dụng theo phụ lục ban hành kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Theo LuatVietnam