Theo báo cáo của LĐLĐ TP Hải Phòng, từ 2015-2020, trên địa bàn TP đã xảy ra 41 vụ ngừng việc tập thể. Tổng số người lao động tham gia ngừng việc là 25.250 người, số ngày ngừng việc trung bình tại mỗi vụ ngừng việc là 2 ngày. Qua khảo sát, có 18 vụ liên quan về quyền do doanh nghiệp (DN) nợ lương, BHXH của người lao động (NLĐ), huy động NLĐ làm thêm quá giờ quy định, không xây dựng định mức lao động và định mức sản lượng quá cao; 10 vụ liên quan về lợi ích khi NLĐ đề nghị tăng tiền ăn giữa ca, tiền thưởng Tết, tiền thâm niên; 13 vụ hỗn hợp quyền và lợi ích.

Qua phân tích nguyên nhân các vụ ngừng việc tập thể, nhiều ý kiến cho rằng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật với NLĐ và chủ DN; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động của các đơn vị, DN. Bên cạnh đó, các cấp CĐ cần thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng hoạt động, đặc biệt là kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể cho đội ngũ cán bộ; thành lập ban chỉ đạo giải quyết đình công trong các cấp CĐ để kịp thời giải quyết các vụ ngừng việc tập thể có đông công nhân.

Đ.Viên