Hải Phòng: Gần 1.500 CNVC-LĐ được vay vốn phát triển kinh tế - Ảnh 1.

Quỹ Trợ vốn CNVC-LĐ nghèo tại một buổi giải ngân vốn. (Ảnh do Quỹ Trợ vốn cung cấp)

Nguồn vốn vay này được CNVC-LĐ sử dụng vào mục đích cải thiện kinh kế gia đình, tạo việc làm, mua phương tiện đi làm... Hiện tổng số người đang vay vốn từ quỹ gần 1.500 người, với tổng dư nợ hơn 19,8 tỉ đồng.

Để bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19, Quỹ Trợ vốn tiếp tục thực hiện phương pháp giải ngân trực tiếp vốn vào tài khoản của người vay. Đồng thời hướng dẫn thu hồi vốn, lãi qua chuyển khoản đạt tỉ lệ 85% số khoản vay hằng tháng.

H.Lê