Nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 24/CT-TTg (ngày 28-5-2020) của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai một số biện pháp như: đổi mới quy trình cho vay; đơn giản hóa thủ tục vay vốn, công khai quy trình, thủ tục hồ sơ vay vốn; xây dựng chương trình lãi suất cho vay hợp lý; nâng cao khả năng thẩm định rút ngắn thời gian giải quyết cho vay.

Tạo điều kiện cho cơ sở dạy nghề tiếp cận vốn vay - Ảnh 1.

Người lao động là đối tượng cần được tiếp cận vốn vay để nâng cao tay nghề Ảnh: TRỰC NGÔN

Cũng tại văn bản này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục thực hiện tốt chương trình tín dụng cho học sinh, sinh viên và các đối tượng khác theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

H.Lê