Năm qua, CĐ KKT TP Hải Phòng đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra như: phát triển đoàn viên đạt 221%; thành lập CĐ cơ sở đạt 105%, vận động ủng hộ Quỹ Mái ấm CĐ đạt 100%... Tỉ lệ ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt 104,4%, trong đó, CĐ KKT thương lượng, ký kết thành công thỏa ước lao động tập thể đa doanh nghiệp với sự tham gia của 20 doanh nghiệp Hàn Quốc tại KCN Tràng Duệ. Năm 2020, thực hiện chủ đề "Nâng cao chất lượng hoạt động CĐ cơ sở", CĐ KKT TP Hải Phòng phấn đấu phát triển mới ít nhất 12.000 đoàn viên, thành lập 17 CĐ cơ sở; 100% CĐ cơ sở đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng; CNVC-LĐ đóng góp ít nhất 15 đề tài sáng kiến được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng Lao động Sáng tạo.

Hải Phòng: Phấn đấu phát triển mới 12.000 đoàn viên - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Hải Phòng trao bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ, phong trào CNVC-LĐ được các cấp CĐ biểu dương, khen thưởng.

Tin-ảnh: N.Tú