Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, đóng góp cho dự thảo các văn kiện quan trọng như dự thảo Văn kiện Đại hội Công đoàn (CĐ) TP, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023; dự thảo đề án nhân sự ban chấp hành LĐLĐ TP nhiệm kỳ 2018-2023.

Tập trung phát triển đoàn viên - Ảnh 1.

Cán bộ CĐ góp ý tại hội nghị

Góp ý cho dự thảo Văn kiện Đại hội CĐ lần thứ XI, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung như nhiệm vụ tổng quát, khẩu hiệu hành động, các chương trình trọng tâm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu. Trong đó, về các chương trình trọng tâm, nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh kiện toàn tổ chức, đổi mới hoạt động và đẩy mạnh chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động, tổ chức CĐ cần chú trọng hơn việc đào tạo, bồi dưỡng tay nghề, nâng bậc thợ cho CNVC-LĐ bởi đây là yếu tố quan trọng giúp người lao động có thu nhập ổn định. Hiện tay nghề của một bộ phận công nhân còn yếu trong khi hầu hết doanh nghiệp không quan tâm vấn đề nâng bậc thợ cho họ vì không muốn tăng lương và tăng các chi phí đóng bảo hiểm. Do đó, nên xây dựng chương trình này thành chương trình hoạt động trọng tâm của tổ chức CĐ trong nhiệm kỳ tới. Mặt khác, nhiệm vụ phát triển đoàn viên phải là nhiệm vụ quan trọng, sống còn mà tổ chức CĐ cần thực hiện song song với đào tạo cán bộ CĐ chuyên trách.

Xoay quanh việc thu và sử dụng đoàn phí, kinh phí, các đại biểu cho rằng nên thu đoàn phí dựa trên mức thu nhập đóng BHXH và khoản phí này chỉ nên dùng để chăm lo lại cho đoàn viên CĐ. Mặt khác, tại các đơn vị có trích nộp kinh phí nhưng chưa có CĐ thì CĐ cấp trên phải tích cực có mặt, tổ chức các hoạt động chăm lo tại các đơn vị này để thu hút đoàn viên tự nguyện gia nhập tổ chức CĐ.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Kim Yến -  Chủ tịch LĐLĐ TP - ghi nhận các ý kiến của các đại biểu để bổ sung, sửa đổi văn kiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Bà cũng lưu ý các CĐ cấp trên phải đôn đốc, hướng dẫn CĐ cơ sở tổ chức đại hội kịp tiến độ.


Tin-ảnh: T.Nga