Leg: Ông Tạ Long Hỷ - Phó tổng giám đốc Vinasun (bìa phải), tặng giấy khen và tiền thưởng nóng cho tài xế Trương Khắc Hạnh
Leg: Ông Tạ Long Hỷ - Phó tổng giám đốc Vinasun (bìa phải), tặng giấy khen và tiền thưởng nóng cho tài xế Trương Khắc Hạnh

Lãnh đạo Công ty Vinasun biểu dương hành động đẹp của 2 tài xế, đồng thời lưu ý các đơn vị trực thuộc động viên các tài xế noi gương nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp

.A.Khánh