Hỗ trợ đóng BHXH cho sĩ quan sắp nghỉ hưu  - Ảnh 1.

Mức hỗ trợ như sau:

- 100% kinh phí đối với DN quốc phòng an ninh trong Quân đội quy định tại Nghị định 93/2015/NĐ-CP ngày 15-10-2015.

- Tối đa 70% kinh phí đối với DN kinh tế - quốc phòng nếu sản xuất kinh doanh bị lỗ (DN kinh tế - quốc phòng có mô hình tổ chức, biên chế của tổ chức quân sự; có nhiệm vụ dự bị động viên; làm nhiệm vụ trên địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh).

Thời gian hỗ trợ từ ngày 1-1-2016 đến hết ngày 31-12-2020.

Nguồn kinh phí hỗ trợ được bảo đảm từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Thông tư 182/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 18-9-2017.

T.Ngôn