Người lao động tìm việc tại sàn giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM tổ chức

Người lao động tìm việc tại sàn giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM tổ chức

Chương trình sẽ tuyển dụng lao động trực tiếp, tư vấn đào tạo nghề cho người lao động (NLĐ) thất nghiệp, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp (DN) và NLĐ, đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ… Chương trình lần này còn nhằm hỗ trợ NLĐ làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS của TP HCM và các tỉnh lân cận về nước tìm việc làm, ổn định cuộc sống.

DN và NLĐ có nhu cầu đăng tuyển và tìm việc làm, liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM, ĐT: (08) 35147484 - 3840 5154 (110,114), gặp anh Duy hoặc chị Sương.

Tin-ảnh: H.Đào