Theo điều 24 của nghị định này, người lao động (NLĐ) được hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động theo quy định tại điểm b, khoản 2 điều 56 Luật An toàn, vệ sinh lao động khi có đủ các điều kiện sau: Được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định phục hồi chức năng lao động; suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do TNLĐ, BNN; đang tham gia bảo hiểm TNLĐ, BNN theo quy định của pháp luật tại thời điểm bị TNLĐ, BNN.

Hỗ trợ phục hồi chức năng lao động không quá 3 triệu đồng/người/lượt - Ảnh 1.

Mức hỗ trợ phục hồi chức năng lao động không quá 3 triệu đồng/người/lượt

Mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động tối đa bằng 50% chi phí phục hồi chức năng lao động tính theo biểu giá phục hồi chức năng lao động tại thời điểm NLĐ phục hồi chức năng lao động theo quy định của bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được Quỹ BHYT chi trả nhưng không vượt quá 3 triệu đồng/người/lượt; số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi NLĐ là 2 lần/năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần.

Tin-ảnh: A.Chi