Các đại biểu đã nêu những tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 tới hoạt động và vận hành doanh nghiệp cũng như công tác hướng nghiệp dưới tác động của cuộc cách mạng, những thách thức và giải pháp phát triển GDNN trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó, vấn đề học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở GDNN cũng được quan tâm.

Hỗ trợ sinh viên trường nghề khởi nghiệp - Ảnh 1.

Sinh viên trường nghề cần được hỗ trợ trong quá trình khởi nghiệp

Dịp này, Tổng cục GDNN cũng trình bày dự thảo Chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp theo Quyết định số 1665/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây là một chương trình thiết thực đối với cơ sở GDNN và đặc biệt là đối với học sinh, sinh viên, tạo điều kiện để họ khởi nghiệp trong quá trình học nghề.

Tin-ảnh: N.Khôi