Hỗ trợ tài chính cho nhân viên y tế bị nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch Covid-19

Theo đó, CĐ Y tế Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ tài chính cho các nhân viên y tế bị nhiễm Covid-19 với mức hỗ trợ 10 triệu đồng cho trường hợp bị nhiễm, 100 triệu đồng trong trường hợp tử vong. Thời gian triển khai chương trình đến hết năm 2020. Đối tượng hỗ trợ của chương trình là các nhân viên y tế bao gồm: y - bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý, kỹ thuật viên, dược sĩ, nhân viên dược, nhân viên nhà thuốc, nhân viên hành chính, lái xe cấp cứu, bảo vệ, nhân viên phục vụ, tình nguyện viên đang công tác tại bệnh viện, cơ sở y tế, cơ sở xét nghiệm, bệnh viện dã chiến có tham gia xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị dịch bệnh Covid-19; các nhân viên y tế nêu trên phải có ký hợp đồng lao động trực tiếp với bệnh viện, cơ sở y tế, cơ sở xét nghiệm, bệnh viện dã chiến.

Đối với trường hợp tình nguyện viên thì cần có văn bản xác nhận của bệnh viện, cơ sở y tế, cơ sở xét nghiệm, bệnh viện dã chiến nơi tình nguyện viên công tác.

Tin-ảnh: H.Đào