Theo đó, Navigos Group sẽ cử cán bộ tham gia các chương trình giao lưu định hướng nghề nghiệp do nhà trường tổ chức nhằm trang bị kiến thức thực tiễn về nghề nghiệp cho sinh viên, tạo điều kiện tiếp nhận sinh viên có ngành học liên quan đến DN, thực tập theo chương trình đào tạo của nhà trường.

Hỗ trợ việc làm cho sinh viên - Ảnh 1.

Việc ký kết hợp tác giữa Navigos Group và Trường ĐH Thăng Long nhằm phát triển nguồn nhân lực trẻ của Việt Nam

Phía Trường ĐH Thăng Long sẽ phối hợp cùng Navigos Group tổ chức các chương trình giao lưu chia sẻ với lãnh đạo DN, ngày hội việc làm, hội thảo định hướng nghề nghiệp… giúp DN, các sinh viên được giao lưu và tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng tại DN. Đặc biệt, trong năm 2018, nhà trường sẽ giới thiệu và cung cấp thông tin về cơ hội việc làm tại DN cho toàn bộ sinh viên của trường (đặc biệt là sinh viên năm cuối) để các em có định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Tin-ảnh: N.Khôi