Trong 5 tháng đầu năm 2021, số người được giới thiệu việc làm trên cả nước là 64.816 người; số người được hỗ trợ học nghề là 8.637; số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 267.282 người. Tính đến ngày 31-10-2020, tổng nguồn vay hỗ trợ tạo việc làm là 29.881 tỉ đồng, góp phần hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm cho hàng trăm ngàn lao động, tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn, lao động nữ và các nhóm đối tượng yếu thế như lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số…

Tuy nhiên, theo Cục Việc làm, bên cạnh những thành tích đạt được vẫn còn một số các hạn chế như: Chưa hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động - việc làm; công tác dự báo thị trường lao động còn chưa tốt; đối tượng tham gia BHTN chưa bao phủ hết tất cả đối tượng có quan hệ lao động.

Làm việc với Cục Việc làm vào ngày 27-5, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, công tác bám sát thông tin thị trường lao động việc làm, hướng dẫn chi trả BHTN và đẩy mạnh hoạt động hệ thống các trung tâm dịch vụ việc làm đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp, chuyển đổi nghề cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch. Trong thời gian tới, Cục Việc làm cần tập trung rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực việc làm với tinh thần nhanh nhất, thông thoáng vì lợi ích người lao động; tập trung xây dựng dự báo cung cầu lao động.

G.Nam