Hoạt động Công đoàn phải sát sườn với quyền lợi đoàn viên - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ

Tham gia chương trình, các cán bộ CĐ đã cùng chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả từ thực tiễn tại cơ sở nhằm tạo sức lan tỏa, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của đoàn viên CĐ và CNVC-LĐ.

Qua thảo luận, tất cả cán bộ CĐ khẳng định muốn thu hút đoàn viên thì hoạt động CĐ phải thiết thực, gắn với lợi ích của số đông đoàn viên và người lao động. Bên cạnh đó, việc tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung phong trào thi đua phải phù hợp với tình hình cơ sở và có chính sách cụ thể nhằm khuyến khích công nhân tham gia, tạo cơ hội để họ nâng cao tay nghề và ổn định thu nhập.

T.Nga