Theo đó, hằng năm các CĐ cơ sở trực thuộc tăng cường phối hợp với các đoàn thể tổ chức ít nhất một hoạt động phù hợp, sáng tạo thu hút CNVC-LĐ tham gia, tạo thành phong trào rộng lớn học tập và làm theo Bác. CNVC-LĐ theo chức năng, nhiệm vụ của mình đề ra nội dung thực hiện gắn với công việc hằng ngày, trong quan hệ với nhân dân, với đồng nghiệp; thể hiện bằng lời nói, việc làm, hành động cụ thể của mỗi người.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tuyên dương các cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác Hồ do Công đoàn Viên chức TP tổ chức
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tuyên dương các cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác Hồ do Công đoàn Viên chức TP tổ chức

Qua việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, các cấp CĐ cần biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình để tạo sức lan tỏa trong CNVC-LĐ và xã hội; đồng thời cũng phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm.

Tin-ảnh: H.Đào