Triển khai cuộc vận động học tập và làm theo Bác, các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc SAWACO đều có kế hoạch với các tiêu chí cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các bức xúc của người dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, thể hiện qua những việc làm thiết thực hằng ngày như thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách thủ tục hành chính và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Ở các đơn vị, đã xuất hiện nhiều tấm gương liêm chính, chí công vô tư trong giải quyết dịch vụ khách hàng, sống có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Bà Thân Thị Thư (giữa), Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM, tặng hoa cho các cá nhân điển hình học tập Bác tại SAWACO
Bà Thân Thị Thư (giữa), Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM, tặng hoa cho các cá nhân điển hình học tập Bác tại SAWACO

Bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM, đánh giá cao ý thức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và tinh thần dấn thân của đội ngũ lao động SAWACO, xem đó là thước đo đánh giá chất lượng cuộc vận động. Dịp này, Đảng ủy SAWACO đã khen thưởng 63 tập thể và 122 cá nhân điển hình thực hiện tốt cuộc vận động.

Tin-ảnh: K.Linh