Theo ông Phùng Thái Quang, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM, trong giai đoạn từ năm 2021 - 2023, Công đoàn thành phố đã tổ chức các hội nghị triển khai chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 944 lượt cán bộ chuyên trách Công đoàn thành phố.
Bên cạnh đó, Các cấp Công đoàn trực thuộc đã tuyên truyền các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và của Đảng triển khai về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trên 1 triệu lượt cán bộ, đoàn viên, người lao động Thành phố. Gắn với thực hiện các tiêu chí của Công đoàn Thành phố đề ra, đó là: "Trung thực - Trách nhiệm - Chủ động - Hợp tác - Chia sẻ - Tiết kiệm".

Học Bác ở tinh thần trách nhiệm, sáng tạo - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP HCM - trao bằng khen cho các gương tiêu biểu

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn đã tích cực triển khai đầy đủ các nội dung cốt lõi Chỉ thị 05, Hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, vận dụng cụ thể hóa thành các tiêu chí để mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động tại đơn vị "làm theo" một cách thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, vận dụng nhuần nhuyễn trong từng hoạt động của Công đoàn, như chăm lo cho đoàn viên, người lao động, trong phát động các phong trào thi đua, trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh. Các chương trình "Phúc lợi đoàn viên", "Tết Sum vầy", "Tháng Công nhân", hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị giảm việc, mất việc làm"; "Chương trình chăm sóc sức khỏe người lao động sau Covid 19"… đã trở thành hoạt động mang đậm dấu ấn của tổ chức Công đoàn thành phố.

Từ thực tiễn hoạt động, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành công việc thường xuyên ở các cấp Công đoàn. Cũng qua đó, đã phát hiện, vun đắp, bồi dưỡng, nhân rộng nhiều gương điển hình tiên tiến. Trong giai đoạn vừa qua, các cấp công đoàn Thành phố đã biểu dương, khen thưởng 3.279 tập thể, 9.893 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên dương 1.143 gương điển hình "Người tốt, việt tốt".

Học Bác ở tinh thần trách nhiệm, sáng tạo - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải ghi nhận những thành quả của LĐLĐ TP HCM trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đánh giá cao những chủ trương, giải pháp của LĐLĐ TP đã đề ra và tin tưởng về những thành công to lớn hơn nữa từ bài học kinh nghiệm thực tiễn, sự năng động, sáng tạo của đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới. 

Học Bác ở tinh thần trách nhiệm, sáng tạo - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải trao bằng khen cho các tập thể tiêu biểu

Theo ông Trần Thanh Hải, ở thành phố, người lao động làm việc ngoài khu vực nhà nước tập trung đông, đa dạng, không ngừng phát triển, điều kiện hoạt động có những khác biệt nhất định. Vì vậy, cần tiếp tục cụ thể hóa về tiêu chí, dành sự quan tâm lớn trong biểu dương điển hình, trong tuyên truyền hoạt động. "Một khi cuộc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu trong khu vực này vừa tạo cơ hội cho mọi người lao động trong các thành phần kinh tế, vừa góp phần làm cho văn hóa, đạo đức của người lao động Việt Nam trở thành dòng chảy chủ yếu, thống nhất"- ông Trần Thanh Hải nhấn mạnh.  


Học Bác ở tinh thần trách nhiệm, sáng tạo - Ảnh 5.

Liên đoàn Lao động thành phố tuyên dương các gương điển hình học tập Bác

Dịp này, Liên đoàn lao động TP HCM tuyên dương 40 tập thể, 79 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 32 cá nhân điển hình gương "Người tốt, việc tốt".

Chiều 18-5, Công đoàn viên chức Việt Nam và Báo Nhân dân đã tổ chức toạ đàm "Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM". Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết trong 2 năm vừa qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM đã được các cấp Công đoàn cụ thể hóa trong từng hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động, trong phát động các phong trào thi đua, trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh. Các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn phát động được đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng. 

Học Bác ở tinh thần trách nhiệm, sáng tạo - Ảnh 6.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Tại toạ đàm, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ một số nội dung để xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tổ chức Công đoàn vững mạnh như: thực trạng công tác đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM trong các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam hiện nay. Cùng đó, nhận diện rõ hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp Công đoàn trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM"… Đồng thời, đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM và Nghị quyết số 2 của Bộ Chính trị để các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới...

T.Nga - H.Đào - D.Thu