Chia sẻ với đội ngũ cán bộ Công đoàn, bà Hồ Thị Vinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1, cho biết học Bác phải trở thành việc làm thường xuyên trong sinh hoạt hằng ngày, trong công tác. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong công tác, đặc biệt phải gần dân, nói đi đôi với làm; tâm phải trong sáng, đức phải cao đẹp, trí phải tuyệt vời.

Học tập, làm theo Bác Hồ phải trở thành việc làm thường xuyên - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn và CNVC-LĐ quận 1, TP HCM tại lớp phổ biến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tin-ảnh: H.Đào