Với tiêu chuẩn đào tạo nghề của Đức, sau khi tốt nghiệp, học viên có thể đảm nhận các vị trí chuyên môn và quản lý tại các nhà máy của Bosch.

Các học viên nhận bằng tốt nghiệp vào sáng 20-4
Các học viên nhận bằng tốt nghiệp vào sáng 20-4

Thành lập năm 2013 với ngành đào tạo duy nhất là chế tạo thiết bị cơ khí, đến năm 2016, Bosch TGA đưa thêm ngành cơ điện tử vào chương trình đào tạo nghề tại Việt Nam. Tham gia chương trình đào tạo, bên cạnh việc được đài thọ toàn bộ học phí, học viên còn được trợ cấp hằng tháng. Chương trình đào tạo kéo dài 3 năm rưỡi, trong đó phần lý thuyết học tại Trường Cao đẳng nghề LILAMA2, phần thực hành với máy móc và trang thiết bị hiện đại tại Bosch TGA. Trong 1 năm rưỡi cuối của chương trình, học viên dành phần lớn thời gian thực tập tại nhà máy Gasoline Systems của Bosch tại Đồng Nai.

Trong 17 học viên vừa tốt nghiệp, có 4 học viên đã được tham gia chương trình trao đổi ở nước ngoài. Từ năm 2013 đến nay, Công ty Bosch Việt Nam đã đầu tư hơn 1 triệu USD cho chương trình đào tạo nghề này.

Tin-ảnh: T.Thảo