Hưởng ứng phong trào do LĐLĐ quận phát động, các Công đoàn cơ sở đã chủ động đổi mới hình thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và nguyện vọng của nữ đoàn viên. Song song với công tác giám sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ, các Công đoàn cơ sở còn tổ chức nhiều hoạt động nâng cao đời sống tinh thần như: hội thi văn nghệ, thể thao, tham quan dã ngoại, du lịch... qua đó, tạo điều kiện cho nữ CNVC-LĐ có cơ hội giao lưu học hỏi, rèn luyện kỹ năng trong công việc và tổ chức tốt cuộc sống gia đình.

Hơn 10.600 nữ CNVC-LĐ đạt danh hiệu hai giỏi - Ảnh 1.

Đại diện Ban Nữ công LĐLĐ TP HCM khen thưởng các nữ CNVC-LĐ đạt danh hiệu hai giỏi

Nhận thức lợi ích thiết thực của phong trào, năm 2020 đã có 13.719 nữ CNVC-LĐ đăng ký tham gia, trong đó có 10.638 chị được công nhận danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" cấp cơ sở.

Tin-ảnh: M.Chi