Tôn vinh phụ nữ hai giỏi

Trong 5 năm qua, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền về bình đẳng giới và luật về hôn nhân gia đình, luật lao động, các Công đoàn cơ sở trực thuộc còn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hướng dẫn lao động nữhợp đồng lao động, thương lượng ký kết thỏa ước, thỏa thuận chính sách có lợi cho lao động nữ.

Dịp này LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã tặng bằng khen cho 8 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào. LĐLĐ TP Nha Trang cũng tặng giấy khen cho 20 tập thể, 41 cá nhân tiêu biểu.

T.Tĩnh