Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, thăm công nhân được mổ tim trong chương trình Trái Tim nghĩa tình của LĐLĐ
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, thăm công nhân được mổ tim trong chương trình Trái Tim nghĩa tình của LĐLĐ

Trong 3 năm qua, LĐLĐ TP và Hội LHPN TP đã phối hợp thực hiện nhiều chương trình chăm lo thiết thực đối với lao động nữ như: tặng quà cho hơn 47.200 nữ CNVC-LĐ khó khăn, bị bệnh nan y, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động... với số tiền 16,3 tỉ đồng; hỗ trợ chi phí giúp 17 nữ công nhân và con công nhân được mổ tim; trợ vốn cho gần 142.700 lượt chị với số tiền gần 103 tỉ đồng; trao 384 Mái ấm Công đoàn cho lao động nữ.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao trình độ, năng lực của lao động nữ, công đoàn và hội LHPN các cấp đã đề xuất tạo điều kiện cho gần 152.100 chị học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ; giới thiệu 5.925 nữ đoàn viên ưu tú, đã có 875 chị được kết nạp Đảng.

H.Đào