Thực hiện chỉ đạo trên, BHXH TP HCM vừa có công văn đề nghị BHXH quận, huyện, BHXH TP Thủ Đức và các đại lý thu BHYT thông báo đến người tham gia BHYT hộ gia đình để thay đổi nơi đăng ký KCB theo đúng quy định. Việc thay đổi nơi KCB dựa theo danh sách các cơ sở KCB nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu của quý II/2021 trước ngày 25-3-2021. Sau ngày 25-3, những trường hợp chưa đổi sang cơ sở KCB khác thì BHXH TP sẽ thực hiện đổi về cơ sở KCB BHYT tuyến quận, huyện nơi cư trú của người tham gia. Theo BHXH TP, hiện có 31.337 người tham gia BHYT hộ gia đình đang đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện Thống nhất.

Mới đây, BHXH TP HCM cũng đã thông báo về việc ngừng KCB BHYT ban đầu tại 34 trạm y tế phường, xã thuộc một số quận, huyện trên địa bàn TP. Nguyên nhân là do những đơn vị này không đáp ứng đủ các điều kiện KCB, thiếu nhân lực, giấy phép hoạt động không hợp lệ do bác sĩ đứng tên đã về hưu hoặc đã luân chuyển… Vì vậy, từ quý II/2021, BHXH TP sẽ ngừng hợp đồng KCB BHYT ban đầu với các cơ sở này. Hiện nay việc KCB BHYT đã thông tuyến, do đó những người đã đăng ký KCB BHYT ban đầu tại các trạm y tế phường, xã phải tạm ngưng, có thể đến KCB tại các cơ sở KCB khác nhưng vẫn bảo đảm được hưởng đúng quyền lợi theo quy định.

M.Chi